• image04
  • image01
  • image02
  • image03

samiska kulturdagar

Välkommen till samiska kulturdagar på Edelvik ons-fre 14-16 februari!

På den här sidan kommer mer om de samiska kulturdagarna att presenteras. Titta in för att hålla dig uppdaterad!

Se programmet för dagarna här.

 

Mål för ”Samiska kulturdagar på Edelvik 2018”

- Att i god folkbildningsanda - erbjuda Edelviks egna elever och personal mötesplats med vårt urfolk samerna och baskunskap om samernas historia, nu-situation och renskötselns vardag.
- Att låta samiska organisationer och aktörer delta i planeringen av det offentliga utbudet, och därigenom: Erbjuda andra skolor, organisationer och övriga (allmänheten), ett möte med samernas historia (sannolikt även politik och trostraditioner) och nu-situation, samiska perspektiv, samisk kultur och samiska språk.
- Att försöka skapa en helhet av utbud på Samiska kulturdagarna så att både det unikt samiska, mångfalden i samisk kultur och utmaningar för samer i dagens Sverige, blir synliggjorda.

Fastställda efter samtal i medarrangörernas projekt-arbetsgrupp 2017-11-30