Edelvik logotyp

Skådespelarutbildning
med film i fokus

Edelviks skådespelarutbildning vänder sig till dig som vill bli skådespelare. I dag är en skådespelares arbetsplats inte bara på teaterscenen. Allt mer film produceras både i Sverige och utomlands och allt fler skådespelare arbetar framför kameran. På Edelvik får du en gedigen och grundläggande skådespelarträning som fokuserar på skådespeleri för film. I samarbete med skolans filmutbildning kommer vi att arbeta med en rad olika filmprojekt, där du får fördjupa dig i filmiskt karaktärsarbete och en hjälp att bli medveten om ditt personliga uttrycksätt.

Utbildningen är krävande och förutsätter en vilja och förmåga att under disciplinära former arbeta både självständigt och i grupp.

Kursmoment

1. Skådespelarteknisk insikt

Vi arbetar praktiskt med olika grundläggande övningar som en skådespelare behöver i sitt yrkesutövande.

2. Kortfilmer

Vi arbetar med kortfilmer i samarbete med skolans filmutbildning. Syftet är att lära sig agera framför kameran och att ta regi.

3. Prova på hur det är att stå bakom kameran

För att lära oss delar av de tekniska processer som ingår i en filminspelning tar vi hjälp av lärarna på skolans filmutbildning.

4. Rollanalys

Rollanalysen är ett viktigt moment för att få en förståelse för karaktären och handlingen och för att hitta textens innebörd.

5. Röst

Vi kommer att arbeta med dialogrösten, sångrösten och läsrösten.

6. Impulsträning

Att bejaka det som händer i spelet.

7. Nyskapande och traditionell berättarkonst

Vi arbetar med en erfaren berättare för att och lära oss hur man bygger upp en berättelse.

Lärandemål

Efter utbildningen ska kursdeltagaren kunna kontrollera sin röst och känsla för att kunna påverka sin publik utifrån dramats och regissörens vilja.

Kursdeltagaren ska få en förståelse för hur man applicerar tekniker framför kameran.

Kursdeltagaren ska kunna analysera en text för att få kontroll över den.

Eftersom skådespeleri är en kollektiv konstart ska kursdeltagaren ha en ökad kunskap och erfarenhet om hur det är att arbeta i grupp.

Kursdeltagaren ska få en förståelse om villkoren på arbetsmarknaden; hur man tar sig in i branschen.

Anställningsbarhet

Vår ambition är att utbildningen ska spegla de villkor som väntar i arbetslivet. Praktiska uppgifter som ges på utbildningen ska vara realistiska, och följs upp med konstruktiv kritik. Varje framträdande utvärderas.

Kursintyg

Efter utbildningen får kursdeltagaren ett allmänt kursintyg och en separat skriftlig bedömning/utvärdering.

Ansökan

Ansökan till Skådespelarutbildningen ska vara Edelvik tillhanda senast 15 april.
I mån om plats kan hänsyn tas till ansökningar som kommer in senare.

Studie- och yrkesvägledare

Lovisa Håkansson, elev vid Edelviks skådespelarutbildning, har antagits till Stockholms Elementära Teaterskola!

 

 

Längd: 1 år
Studietakt: heltid
Läsårstider: 2016-08-22 - 2017-06-02
Antagning: höst
Ingen kursavgift.
Service- / förbrukningsmaterialskostnad tillkommer.
Kursen registrerad hos CSN.

 

Antagning sker genom anmälan och audition:

 

 

Audition

Alt. 1

90 sekunder inspelad valfri text, film eller teater.
Bifoga youtubelänk eller skicka DVD.
Intervju med pedagoger sker via telefon.
DVD skickas till: Edelviks folkhögskola, Skelleftevägen 1, 937 32 Burträsk.
YOUTUBELÄNK bifogas i det personliga brevet i din ansökan.

Alt.2

Datum för audition på Edelviks folkhögskola meddelas under våren 2016.
Förbered 90 sek. valfri text, film eller teater.
Intervju med pedagogerna.
Rundtur i skolans lokaler.

 

Lärare på skådespelarutbildningen

Linda Tegström Jonsson

Linda Tegström
Jonsson

Samuel Björkman

Samuel
Björkman

Pär-Erik Wikström

Pär-Erik
Wikström

Studie- och yrkesvägledare

Edelviks studie- och yrkesvägledare Linda Vikström svarar på frågor som gäller studier eller studiemedel.

0914 - 795 102
linda.vikstrom.edelvik@folkbildning.net

Edelviks folkhögskola, Skelleftevägen 1, 937 32 Burträsk. Telefon: 0914 - 795 100, info@edelvik.se

- Webbdesign Maria Stenberg, webbutveckling David Olofsson -